info@lifecreation.se - 0708-286360

Coaching

focus

Coaching

För att förstå andra är det viktigt att förstå sig själv och se sig själv och kroppen som en bostad som behöver storstädas och vädras då och då 🙂
Tillståndet i mig/dig hänger ihop med tillståndet i världen, alltså den individuella träningen gör gemensam utveckling.

  • Stärk din självkänsla och självförtroende
  • Medvetandegör beteendemönster
  • Hitta nya vägar i möte och kommunikation med andra
  • Långsiktigt och kortsiktiga mål
  • Positivt tänkande och aggerande
  • Viljan, inte inkräkta på någon annan utan agera utifrån dig själv och viljan.
  • Närvaro
  • Avslappning o andningsteknik
  • Glädje o hopp