Coaching

För att förstå andra är det viktigt att förstå sig själv och se sig själv och kroppen som en bostad som behöver storstädas och vädras då och då 🙂
Tillståndet i mig/dig hänger ihop med tillståndet i världen, alltså den individuella träningen gör gemensam utveckling.

  • Stärk din självkänsla och självförtroende
  • Medvetandegör beteendemönster
  • Hitta nya vägar i möte och kommunikation med andra
  • Långsiktigt och kortsiktiga mål
  • Positivt tänkande och aggerande
  • Viljan, inte inkräkta på någon annan utan agera utifrån dig själv och viljan.
  • Närvaro
  • Avslappning o andningsteknik
  • Glädje o hopp