bilder tom 8 oktober 2014 103

Rituell Dans

Myten - Berättelsen, berättande och berättare finner ett personligt uttryck.

I leken hitta sätt att utrycka sig med hjälp av stämma, kropp, puls (trumman) och sin egen historia som vävs ihop till en kollektiv berättelse och därmed får en bärande kraft.

Cirkeln (som är dansens kärna) är det magiska rummet där ordet blir till kött.

Det skapar en ram för att bearbeta sin historia och bli berörd på djupet vilket har en läkande kraft. Det är själens och hjärtats språk, en ram där det gudomliga kan uppenbara sig.